Zlatan är naken! – Lägesrapport efter striderna i Moskva och Solna i september 2015

DSC02114

STOCKHOLM. Lägesrapport efter striderna i Moskva och Solna i september 2015.

Fienden har slagit läger utanför stadsmuren och har brutit igenom vårt försvar i mindre skala. Vi arbetar med att släcka bränder inne i staden och folket är missnöjt (jag har inte sett dem så missnöjda sedan jag trädde i er tjänst, men missnöje skall varken över- eller underskattas). Så här ser jag på personerna och situationen Ers Nåd har att fatta beslut om:

Erik Hamrén, överbefälhavare
Situationen
Alla tar för givet att Hamrén, överbefälhavare-på-pappret, kommer att falla. Han har inte krigat på det sätt han lovade, gav general Ibrahimovic helt fria tyglar på ett sätt vi inte är vana vid och folkets dom är hård. Det cirkulerar uppgifter om fortsatt förtroende för Hamrén från en fjärdedel av befolkningen.

Gå på dagen, gå imorgon, gå efter de avslutande kvalstriderna eller gå efter nästa sommars planerade fälttåg i Frankrike? Det beror på svaret på följande frågor:

– Hur viktiga är de pengar som delas ut bara för att befinna sig där i Frankrike nästa sommar?

– Om Hamrén får fortsätta under de avslutande kvalstriderna, riskerar vi då att missa de pengar som delas ut bara för att befinna sig där nästa sommar?

– Hur viktiga är de pengar som delas ut efter lyckade strider i Frankrike nästa sommar?

– Hur viktig är den prestige och det anseende det innebär bara att vara där nästa sommar i Frankrike?

Hamrén är ett avslutat kapitel, men det är ett problem att de potentiella ersättarna fortsätter att vara få. General Hareide är mycket bra och tillräckligt populär, men alla skulle förstå att han är en övergångslösning i väntan på något annat. Och därmed är gamle Hareide, som har sina rötter i en annan stad, ett val som går att se som en (alltför?) defensiv lösning.

Råd
Att låta Hamrén lämna imorgon vore handlingskraftigt, men varför skynda (fienden kommer inte att forcera stadsporten eller bryta igenom stadsmuren innan nästa sommar)? Sannolikheten är liten att någon annan skulle hinna få bättre ordning på saker och ting innan nästa kvalstrid och det går alltid att argumentera för att det är bra att låta någon löpa linan ut.

Mirakel händer. Sannolikheten att Hamrén och General Ibrahimovic vänder under galgen – får ordning på saker och ting, lyckas inspirera där i Frankrike och tar oss till den sista strid som kallas EM-final – är liten, men den finns. Det skulle innebära prestige, pengar till statskassan och en diskussion om att allt som varit egentligen inte varit så dåligt ändå.

Zlatan Ibrahimovic, General
Situationen
Hela befolkningen förstår att åldern snart sätter stopp för general Ibrahimovic och allt fler förstår att det inte var någon bra idé att ge honom fria tyglar i försvaret av staden. Under hans ledning har det som en gång var en mycket stridsduglig armé reducerats till något annat. General Ibrahimovic själv är en oerhört duktig och stark krigare, men har inte lyckats att lyfta männen omkring honom.

General Ibrahimovic ser till att väldigt mycket handlar om honom och inte staden eller Ers Nåd. Murar och väggar är tapetserad av bilder som förhärligar honom och han låter sig till och med avbildas naken!

Att köra General Ibrahimovic på porten här och nu visar på stor handlingskraft, men riskerar att alienera den stora del av befolkningen som tycker mycket om honom. Dessutom skulle generalen tappa ansiktet och bli så förnedrad att han skulle göra det till livsuppgift att i framtiden inte stå på vår sida.

Om det planerade fälttåget i Frankrike blir av, talar mycket för att generalen själv ser det som sin sista insats för oss.

Råd
Låt general Ibrahimovic hållas. Åldern tar ut sin rätt och en stor del av folket vill se honom strida en sista gång i det planerade fälttåget nästa sommar. Låt honom själv lämna, var tydlig med att beklaga det hela och ha honom inte som fiende när vi går vidare.

Lars Richt, Generalstabschef
Situationen
Generalstabschefens roll diskuteras inte speciellt mycket bland folket, men inflytelserika medborgare ser honom som mycket delaktig och med stort ansvar för situationen som råder.

Richt har varit med oss länge och har stort inflytande eftersom han känner allt och alla. Under hans vakt gick det först bra, även om avslutningen under den tidigare överbefälhavaren Lagerbäck var ett misslyckande, och sedan lyckades han inte alls korrigera det som blev fel under nuvarande överbefälhavaren Hamrén. Richt skulle vaka över och se till att Hamrén gick rätt, men misslyckades och situationen har blivit än mer prekär efter att man varit ovarsamma och själva orsakat bränder.

Richt kontrollerar så mycket, inte minst personal och logistik, att ett avlägsnande här och nu skulle innebära kaos och oro i leden inför de sista kvalstriderna. Men, faktum kvarstår. Det är under hans vakt som det har gått väldigt fel och vi har fått eldar att bekämpa som inte fienden åsamkat oss.

Råd
Richt har inflytande och är stark. Låtom oss se om han själv väljer att lämna när han ser att Hamrén och Ibrahimovic lämnar. Om Richt inte vill lämna kan det vara ett bevis på precis rätt motivation och göra honom till en man att behålla.

Sammanfattningsvis är läget bekymmersamt, men inte på något sätt omöjligt i ett lite längre perspektiv. I det korta loppet talar mycket för att vänta ut de inblandade – överbefälhavare Hamrén, general Ibrahimovic och generalstabschef Richt.

I det något längre perspektivet handlar det om att göra sig av med alla tre (om inte annat för att tydligt markera mot ett klart misslyckande), men det är viktigt att se hur de inblandade agerar i den situation där alla nu mer eller mindre vet sina öden.

Med vänlig hälsning och hopp om en ljus framtid för både Ers Nåd, staden och folket,

/Borell